Wie het verleden kent, zal een glimp van de toekomst zien

Published on 26 November 2021 at 13:38

Wat is er aan de hand met de wereld? Wat gaat er gebeuren met ons? Vele vragen die we krijgen en we zullen in dit artikel onze view geven. Lees het goed door het is belangrijk om het te snappen. 

Nu eerst even terug in de tijd, hoe WW2 verliep.

eerst een paar stappen terug, wie het verleden kent ziet een glimp van wat komen zal. 

WW2 geeft je een extreem belangrijke les! 

 

Weigering van andere landen om joden op te nemen voor WW2

Net voor de tweede wereld oorlog rond 1937 waren er veel joden die probeerde te vluchten uit
Duitsland omdat ze de bui met Hitler aan de macht al zagen hangen. Wat de wereld niet
verteld is dat elk land onder druk van de Duitsland de gevluchte joden terug deporteerde
naar Duitsland toe, alle europeese landen die nu nobel spreken over de Joden werkte
mee aan de vervolging van joden, de verschrikkelijke maatregelen tegen joden
zie je hieronder.


Anti-Joodse maatregelen

De maatregelen van de nazi’s om Joden uit het maatschappelijke leven te weren,
gelden vanaf november 1940 ook in bezet Nederland. Alle Joodse ambtenaren worden
ontslagen en Joden hebben geen toegang meer tot openbare gelegenheden.
Vanaf 3 mei 1942 moeten alle Joden zichtbaar een Jodenster op hun
kleding dragen. Op straat lopen zij het risico te worden opgepakt
en via de concentratiekampen in Nederland naar het oosten
te worden gestuurd.

 


Uitsluiting Joden

Tijdens de bezettingsjaren worden Joden stapsgewijs uit het openbare leven geweerd.
Vanaf 1940 brengt de bezetter een administratieve scheiding aan tussen Joden en
niet-Joden. Joden krijgen een J in hun persoonsbewijs en een eigen bestuur:
de ‘Joodse Raad’. Ook worden Joden maatschappelijk uitgesloten.
Ze mogen alleen nog naar ‘Joodse theaters’ en ‘Joodse winkels’
en ze mogen geen handel drijven of omgaan met niet-Joden.
Vanaf 1942 moeten alle Joden in Nederland zelfs verhuizen
naar een ‘Joodse wijk’.

 


Joodse wijken en getto’s

Tijdens de bezettingsperiode stellen de nazi’s in heel Europa Joodse wijken
en getto’s in. Dit zijn buurten of kleine steden waar alle Joden verplicht
moeten wonen en leven onder vaak erbarmelijke omstandigheden. Zonder toestemming
mogen ze de wijken en getto’s niet verlaten. Dit maakt het voor de Duitsers
makkelijk om de Joden samen te drijven en naar de kampen af te voeren.
Bovendien werden zij zo stapsgewijs aan het zicht van andere
Nederlanders onttrokken.

 


Joodse raad

De Joodse Raad is een door de Duitsers ingesteld orgaan van Joden die de Joodse
gemeenschap moet organiseren en besturen. De Duitsers geven hun maatregelen door
en de Joodse Raad moet ze uitvoeren. De Joodse Raad, met als voorzitters Abraham
Asscher en David Cohen, wordt zo een doorgeefluik voor anti-Joodse maatregelen in
Nederland. In september 1943 worden de leden van de Joodse Raad zelf op transport
gesteld naar doorgangskamp Westerbork. Daarmee houdt de Raad op te bestaan.

 


Ariërverklaring

Met een ariërverklaring, of ‘niet-Joodverklaring’, tonen mensen aan dat ze geen Joods
bloed hebben. Op het papier staat precies aangeven wie iemands ouders en grootouders
zijn en of ze Joods bloed hebben. De bezetter stelt het ondertekenen van een
ariërverklaring al vanaf de eerste maanden van de bezetting verplicht voor
personen in hoge functies. Wie de verklaring niet tekent, of onjuiste informatie invult,
wordt ontslagen.

 


Jodensterren

Om Joden goed herkenbaar te maken op straat, moeten alle Duitse Joden van zes jaar en
ouder vanaf 1 september 1941 verplicht een ster op hun kleding dragen. In Nederland
wordt de maatregel op 3 mei 1942 van kracht. De zogenoemde Jodenster is een zes-puntige
gele ster van stof, met daarin het woord ‘Jood’. Het is voor Joden strafbaar is om de
ster niet te dragen en zij moeten hem zelf betalen.

 


Joodse werkkampen

Aan het einde van de crisisjaren dertig worden in Noord- en Noordoost-Nederland kampen
gebouwd om werkloze mannen te huisvesten. In 1941 ontruimt de bezetter een aantal van
deze kampen om plaats te maken voor Joodse werklozen. Deze kampen zijn een voorportaal
van kamp Westerbork, van waaruit Joden worden getransporteerd naar de vernietigingskampen
in het oosten. Over het aantal werkkampen is nog altijd weinig bekend.

 


En dan het verdere verloop van de oorlog.

Steeds meer landen kwamen in verzet tegen de Duitsers waaronder de gealieerden. Zei
vormden een front om het op te nemen tegen de Duitsers. Vele oorlogsslachtoffers zouden
het gevolg zijn van deze verschrikkelijke oorlog. De gewone man werd van zijn gezin
gescheiden en een oorlog ingeduwd waarvoor hij nooit heeft gekozen. Een verschrikkelijke tijd.

 

 

Op 5 Mei 1945 kwam er een einde aan de bezetting van de Duitsers en werden de gealieerden
ontvangen als helden, 5 Mei wordt tot vandaag gezien als een feestdag.

 


Dan nu terug naar het heden anno 2021.

Ik wil iedereen vragen die dit leest om de maatregelen die de duitsers hebben genomen,
tegen de joden goed te lezen en dan het woord "jood/joden" te vervangen voor "antivaxer"
zie je de opmerkelijke vergelijkingen met deze tijd? Deze keer is het niet een bevolkings
groep die wordt aangevallen maar het complete menselijke ras! WW2 was voor de opdrachtgevers
van die oorlog een voorproef op het eindspel WW3.

 

Wat denk ik persoonlijk?

Ik persoonlijk denk dat deze wereldoorlog 3, waar alle landen nu aan meedoen zal duren tot
ergens 2025, en zoals we hebben geleerd uit WW2 is het einde altijd erger dan het begin.
Ook deze keer worden grenzen open en dicht gedaan door landen wereldwijd om hun bevolking
op te sluiten.

 

 

Opvallend gedrag andere landen

Maar wat me nu ook opvalt is dat er landen nu opstaan tegen andere landen, Polen en Brazilie
hebben zich al laten zien als "helden" in deze tirannie, ik denk dat meer landen zullen volgen
en er een twee deling ontstaat tussen landen, aan de ene kant de onderdrukkers (Australie,
veel EU landen, Canada, etc) en aan de andere kant de landen die voor vrijheid zijn (Brazilie,
Polen, etc)

 

Nieuwe bevrijdingsdag

Onze kinderen zullen in de toekomst een andere "bevrijdingsdag" kennen dan wij,
namelijk die van de verlossing van de covid-tirranie. Elke agent of overheidsmedewerker
die nu denkt dat die zijn job doet zal net als de Duitse soldaten, gezien worden als
vijanden en ze zullen massaal vervolgd gaan worden door het "nieuwe" regime dat de macht
zal overnemen. Ze zullen vervolgd worden voor verraad tegen de mensheid en er zullen
nieuwe helden op het podium worden gezet, mensen als Thiery Baudet bijvoorbeeld,
het volk ze meteen zien als een held, en vergeten wat er gebeurt is de
jaren 2020-2025.

 

QR codes & CBDC's zullen ingeburgerd worden

Om het volk te beheersen is deze uitkomst een must voor de 1%, en natuurlijk zal na de
bevrijdingsdag de QR code heersen, en er is een compleet nieuw geld systeem CBDC's
dit was in eerste instantie het doel van deze oorlog, het systeem resetten en opnieuw
opbouwen en wat is een betere reset als een Wereld Oorlog..

 

Build back better word verfijnd  

2025-2030 worden de jaren
van het slijpen van de ruwe diamant (maatschappij), de complete controle staten moeten
in die jaren vanaf nul beginnen (nieuwe start) de infrastructuur hiervoor wordt momenteel
compleet aangelegd vandaar dat deze oorlog er eentje is van "build back better" met als
wapen "de media en social media" en niet bommen en granaten.. Vanaf 2025 verwachtig ik ook
een extreme push met betrekking tot het klimaat, deze hoax zullen ze uiteraard verder
zetten om hun "nieuwe systeem in perfectie te synchroniseren" je ziet nu al dat de mindset
voor de klimaat scam in stroomversnelling is geraakt.

 

the 1% komen er telkens beter en machtiger uit dan voorheen

Al met al de geschiendenis is zich aan het herhalen en de enige die er elke grote
oorlog beter uitkomen zijn de grootste vijand van de mensheid dit zijn de globalisten
en dit zijn de echte vijanden, zei kijken niet naar huidskleur, afkomst, paspoort
of wat dan ook, zei kijken naar "hoe kunnen we onze macht ultiem maken" dat is hun
doel, hun agenda is extreem geavanceerd, en niet te bevatten voor de meeste mensen.

Niks is wat het lijkt, scherp blijven is hier de key, er zullen vele false flags volgen
komende jaren en de jaren worden alleen maar erger is mijn verwachting.

 

 

volg ons op telegram voor dagelijkse informatie 

 

 

Team Coinpower

 


«   »

Add comment

Comments

1+1=3
a year ago

Bedankt voor jullie visie.

Jullie hebben het heel vaak over controlled opposition en alles wat daarmee te maken heeft. Zelf geloof ik niet dat er alleen maar 'slecht' is, maar dat er ook 'helden' zijn van de goede kant. Mensen die oprecht vechten voor de vrijheid. Zoals jullie het vertellen, is alles slecht. In principe zouden jullie dan ook een soort van 'controlled opposition' (kunnen) zijn. Dat denk ik ook van niet. Dus betekend het dat er meer mensen zoals jullie zijn, dus ook mensen die wat in de 2e kamer etc. Zitten